Ngưng Làm Bạn

Tác giả: Tino & Yuno

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Yến; Tino; KOP

Để bỗng sáng nay thức dậy. Giật mình khi nhớ ra hai chúng ta không là bạn nữa. Có một người tối qua nói nhiều điều. Khiến em cả đêm không ngủ. Chẳng phải riêng em mất cả đêm thao thức. Anh cũng cứ nằm nhớ em, cười một.

Sấp Mặt Luôn

Tác giả: Tăng Nhật Tuệ & Tino

Ca sỹ thể hiện: Huỳnh Lập; Sơn Ngọc Minh

Bao nhiêu năm qua đi. Trong câu chuyện cổ ai cũng truyền tai. Rằng mẹ cám xưa nay độc ác. Sớm hôm bày trò mưu mô với ai. Ôi Tấm ơi cô dọn xong chưa tấm ơi. Mau qua bên đây lựa đậu đi nàng! Bao nhiêu năm trôi qua. Cứ nghe.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tino