Phó Thác

Tác giả: Kiều Linh

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hồng Ân

1. Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay chúa luôn. Những khi vui mừng, hoặc những lúc con đau buồn. Mỗi khi đời con gặp những nỗi lo âu khó khăn. Và mỗi khi tim con ngập tràn. Hạnh phúc dâng Người. Chúa ơi con.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kiều Linh