Last Christmas

Tác giả: Nguyễn Nam Hiếu

Ca sỹ thể hiện: Vân Quỳnh; Hiếu Viper; Philip Huy; Cardin

Once bitten and twice shy. I keep my distance but you still catch my eye. Tell me baby do you recognise me. Well it's been a year, it doesn't surprise me. I wrapped it up and sent it. With a note saying "I Love You" I.

Lung Linh Trăng Rằm

Tác giả: Nguyễn Nam Hiếu

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Nam Hiếu

Mùa hạ sang, thu lại đến nắm tay nhau nô nức trên trường về. Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh. Chợt những tất thơ ùa về bao ý thơ. Lồng đèn cùng với ánh trăng toả sáng. Chị Hằng sẽ đến chung vui với em. Ngồi vào lòng bà,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Nam Hiếu