Tuy Hoà Chín Nhớ Mười Thương

Tác giả: Cao Hữu Nhạc

Ca sỹ thể hiện: Quốc Dũng; Khánh Trang

Ngát đồng xanh cánh có bay mõi. Anh đưa em về thăm lại quê hương. Ơi Tuy Hoà chín nhớ mười thương. Câu ca dao lượt gió mờn lúa non. Nước đồng cao bốn mùa vẫn chảy. Như em trên đồng đâu ngại sớm trưa. Ơi con người năm nắng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc