Tình Yêu Con Gửi Biển

Tác giả: Trần Thế Anh

Ca sỹ thể hiện: Lê Anh Dũng

Ba nói với con ba đi canh sóng dữ. Ngoài đảo xa gió thét ngày đêm. Mẹ thương ba tóc cài đầy sương gió. Con thương ba không thể nói thành lời. Con lớn lên khao khát tiếng gọi ba. Các em con vẫn đang còn bé nhỏ. Trong căn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Thế Anh