Linh Cảm

Tác giả: Mi An

Ca sỹ thể hiện: Sĩ Thanh

1. Chẳng thể yêu cũng chẳng thể buông. Vì đôi tay ta đã nắm rất lâu. Cố giả vờ rằng em chẳng thấy. Cố giả vờ rằng em chẳng nghe. Tình yêu đang dần phai theo tháng ngày. Linh cảm cho em hay rằng ngày em mất anh rất.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mi An