Tình Một Hướng

Tác giả: Thành Nguyễn

Ca sỹ thể hiện: Minh Tâm

Anh nào hay lòng em. Nát tan bao lần khi em. Nhận ra ngoài em thì anh. Có bao nhiêu tình nhân mới. Hiện lên niềm vui ở phía trước. Phía sau là những nỗi sầu. Và anh đâu biết em đau. Em chọn cách lặng im. Để em có thể bên.

Tình Một Hướng

Tác giả: Thành Nguyễn

Ca sỹ thể hiện: Minh Tâm

Anh nào hay lòng em. Nát tan bao lần khi em. Nhận ra ngoài em thì anh. Có bao nhiêu tình nhân mới. Hiện lên niềm vui ở phía trước. Phía sau là những nỗi sầu. Và anh đâu biết em đau. Em chọn cách lặng im. Để em có thể bên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thành Nguyễn