Tình Một Hướng

Tác giả: Thành Nguyễn

Ca sỹ thể hiện: Minh Tâm

Anh nào hay lòng em. Nát tan bao lần khi em. Nhận ra ngoài em thì anh. Có bao nhiêu tình nhân mới. Hiện lên niềm vui ở phía trước. Phía sau là những nỗi sầu. Và anh đâu biết em đau. Em chọn cách lặng im. Để em có thể bên.

Tình Một Hướng

Tác giả: Thành Nguyễn

Ca sỹ thể hiện: Minh Tâm

Anh nào hay lòng em. Nát tan bao lần khi em. Nhận ra ngoài em thì anh. Có bao nhiêu tình nhân mới. Hiện lên niềm vui ở phía trước. Phía sau là những nỗi sầu. Và anh đâu biết em đau. Em chọn cách lặng im. Để em có thể bên.