Con Dế Mèn Hát Vào Mùa Hè

Tác giả: Nguyễn Bảo Tùng

Ca sỹ thể hiện: Trang; Tùng

Tôi nhận ra là mình đã say khi vừa nhận thấy cái nắm tay nửa đêm. May mắn thay, của em. Sau những tháng ngày ủ men, nằm ở đây chút thôi, tôi không biết là mấy giờ rồi. Nắm tay cơn say vỡ đôi, ngoài ô cửa kia đã mờ mờ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Bảo Tùng