Bắc Thích Ăn Chín

Tác giả: Tuấn Cry

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Cry

Xuất thân là trai Bắc Ninh. Tôi lấy miếng trầu làm đầu câu chuyện. Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình. Nếu muốn cãi nhau mời ông lên huyện. Bắc Ninh có bánh phu thê. Đàn ông phải có máu dê trong người. (đấy). Nhìn ai cũng.

Dân Chơi Thôn

Tác giả: Tuấn Cry

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Cry

Anh là anh là dân chơi thôn. Đóng bộ Gucci fake yah trông hơi ngon. Chơi nhưng trong khuôn phép, tuyệt đối không chơi hơn. Về nhà thì sợ ba mẹ chứ vẫn là dân chơi thôn. Anh là Anh là dân chơi thôn. Đóng bộ Gucci.

Hà Bắc Quê Tui

Tác giả: Tuấn Cry

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Cry

Anh Thợ mộc. Mặt lấm lem đầy mùn cưa. Tay cầm đục hỏi Dịch đã chạy chưa? Chị Lao công bê cả thùng khẩu trang. Thùng hót rác trên tay chị chạy sang. Mấy thanh niên, đứng đầu ngõ dô hò. Phát thanh viên ngân nga vài câu.

Xin Một Lần Say

Tác giả: Tùng Viu & Tuấn Cry

Ca sỹ thể hiện: Tùng Viu; Tuấn Cry

Xin một lần say ei. Xin một lần say. Xin một lần say hôm nay anh xin một lần say. X2. Lâu ghê anh em mới gặp. Hôm nay ta phải chơi tới bến. Ở đây có bia có rượu. Không có hoa cũng chẳng có nến. Chẳng mấy chục khi được.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tuấn Cry