Có Đôi Khi

Tác giả: Trần Nhật Hà

Ca sỹ thể hiện: Uyên Linh

Có đôi khi em sợ nắng phai màu. Sợ thơ này chỉ viết được vài câu. Sợ lời hát này lên thành nỗi nhớ tiếng yêu chưa tròn đã vỡ. Có nhiều điều chưa nói nên lời. Tình yêu bao lâu có lúc đợm màu. Yêu nhau là lúc hoa sang mùa hé.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Nhật Hà