Em Không Đi Đâu

Tác giả: QNT

Ca sỹ thể hiện: QNT; Giang

Đôi mắt em đẹp như là bồ câu. (con đậu con bay, con bay con đậu). Với mái tóc dài lại nhuộm màu nâu. (dáng điệu em đi y như hoa hậu). Bao nhiêu anh chàng đợi chờ từ lâu. (nhưng mà em đây lại không ham giàu). Không biết cưa.

Stream Đến Bao Giờ

Tác giả: HuyR & QNT

Ca sỹ thể hiện: HuyR; Mixigaming; Phùng Thanh Độ; Bạn Sáng Tác

Tối đến là vô làm, tình ra thì hơi nhàn. Nhìn màn hình stream tới khi đêm tàn. Lân la vài câu chuyện, con game cùng nhau luyện. Một mình ngồi đó nói cười. Đấy, trên stream lúc nào tôi cũng cười cười nói nói như thế.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ QNT