Stream Đến Bao Giờ

Tác giả: HuyR & QNT

Ca sỹ thể hiện: HuyR; Mixigaming

Tối đến là vô làm, tình ra thì hơi nhàn. Nhìn màn hình stream tới khi đêm tàn. Lân la vài câu chuyện, con game cùng nhau luyện. Một mình ngồi đó nói cười. Đấy, trên stream lúc nào tôi cũng cười cười nói nói như thế.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ QNT