Chê Hộ

Tác giả: Wxrdie, & Lucin3x & Gill,

Ca sĩ: Gill & Wxrdie & Lucin3x

Ngay ở Quan Hoa tao bảo thằng em dù làm gì cũng không được kéo khẩu trang ra. Nhìn đèn giao thông làm tao cứ muốn được tan ca. Bạn tao mang loa, ém hết khói kẻo mùi này lan ra. Chúng nó bảo tao điên rồ, tao biết.

Choido

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Wxrdie & RPT MCK

MCK:. Tao phải chơi đồ. Chơi đồ để tăng sức đề kháng. Mới chơi 1 tí mà đã bay từ bia hơi phố vọng trôi ngay về láng. Tao phải chơi đồ. Chơi đồ để tăng sức đề kháng. Mới chơi 1 tí mà đã bay từ bia hơi phố vọng trôi ngay về.

Nhạc Anh

Tác giả: Andree

Ca sĩ: Andree & Wxrdie

Nhạc của Anh, không thị trường. Đây là Hip Hop, không phải Pop, không bình thường. Nhạc của Anh là thương hiệu của đường phố. Bruuhh nhạc của Anh là phải mở trên oto. 10 năm, 10 phong cách ah. Underground không có nằm ở.

Thích Quá Rồi Nà

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Tlinh & Trung Trần & Wxrdie & Nger & Pacman

Em nói đừng tin vào tình yêu à? Nhưng khi trông thấy em con tim anh loạn nhịp. Anh cho rằng lẽ nào mình siêu thật. Bởi vì em nói nhớ anh mỗi khi màn đêm buông xuống thành phố này, tan tầm cuối ngày. I'm on my way em đang.

danh sách bài hát của ca sĩ Wxrdie