Love Sick

Tác giả: Lies Band

Ca sỹ thể hiện: Lies Band

Anh vẫn hay thường nghĩ cô đơn là như thế nào? Là một mình bơ vơ, một mình chơi vơi đợi em tới. Anh đôi khi ngồi đắm say ngân nga tiếng đàn. Quần áo chưa phơi, ngồi ngắm mưa rơi, sao con tim bồi hồi... Anh vẫn hay ngồi góc.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lies Band