Cách Sống Ở Đời

Tác giả: Hoàng Bảo Nam & Hoàng Hồng Quân

Ca sỹ thể hiện: Du Thiên

Bước qua mọi gian nan. Tôi và bạn vui buồn gian khó. Mình cùng kề vai chia cùng nhau. Cay đắng thăng trầm. Nhưng để rồi giờ đây. Vì lợi danh bạn lỡ quên rồi. Tình nghĩa anh em. Lỡ cách xa chí cốt tình thâm. Thời gian sẽ là.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Hồng Quân