Mộng Uyên Ương

Tác giả: Huy Tâm

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Đạt

Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm. Như dòng sông nước trôi xa dần. Bao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây. Làm sao giữ nước thôi suôi dòng. U buồn nâng chén thêm u buồn. Ai biết mai đây mình về đâu. Tình yêu đến thắm thêm môi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Huy Tâm