Mùa Đã Sang Rồi Em Có Hay

Tác giả: Nhạc Hoàng An, thơ Hoàng Ngọc Ẩn

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Lan; Kiều Nga; Đặng Thế Luân

Hẹn đến thăm rồi không đến thăm. Chiều hoang mình lặng mắt trông chờ. Người yêu hẹn đến rồi không đến. Hẹn đến sao rồi không đến thăm! Mùa đã sang rồi em có hay? Người đi từ độ tuyết giăng đầy. Vàng Thu thuở trước còn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng An