Tâm Khảm

Tác giả: Lương Trí Quỳnh

Ca sỹ thể hiện: Lương Gia Huy

Nỗi nhớ không tên theo anh đêm nay lại về. Trầm lặng một hồi sao lê thê vì chẳng thể kể. Bất cứ tâm tư cho ai khi đêm một mình. Đành rằng chọn một điều lặng thinh vì hằn sâu in một bóng hình. Chẳng hiểu sao khi chia tay em.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lương Trí Quỳnh