Tình Pháp Duyên Tăng

Tác giả: Nhạc Xuân Tiên, lời Chí Tâm

Ca sỹ thể hiện: Bùi Thắng

Người từ từ đâu đem tới. Pháp âm truyền trao cho đời. Vượt thoát ưu phiền, trầm luân đau khổ. (Nam mô bổn sư Thích Ca Phật Đà ngày đêm soi sáng, soi sáng, soi sáng). Ôi, tình Pháp duyên Tăng là duyên. Kệ kinh chuyên cần.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Chí Tâm(Lời)