Cơn Mê Chiều

Tác giả: Nguyên Minh Khôi

Ca sỹ thể hiện: Duy Khánh; Vũ Khanh; Ngọc Minh; Duy Trác; Hùng Cường; Thái Thanh; Thái Thiên

Chiều nay không có em, mưa non cao về dưới ngàn. Đàn con nay lớn khôn mang gươm đao vào xóm làng. Chiều nay không có em, xác phơi trên mái lầu. Một mình nghe buốt đau, xuôi Nam Giao tìm bóng mình. Đường nội thành đền xưa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyên Minh Khôi