Quay Về

Tác giả: Võ Hạ Trâm

Ca sỹ thể hiện: Võ Hạ Trâm

Giờ đây, mình tôi lê lối buớc trên đường. Khuya và tôi chợt thấy bóng ai quạnh. Hiu nhìn ánh đêm, bước trên con đuờng. Và khi màn đêm buông xuống trên. Từng nẻo đường nhìn quanh chẳng. Thấy ai, nhìn quanh chỉ có tôi bước.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Võ Hạ Trâm