Đợi Anh Đến Hoa Cũng Tàn

Tác giả: Nhạc Hoa Lời Việt, Lan Phạm

Ca sỹ thể hiện: Đinh Uyên

Ngậm buồn sầu để nhân gian hoài nghi cớ sao em mong chờ chi. Chờ ngày dài, chờ tàn đêm, đông qua xuân, hạ vàng rồi thu úa. Nặng lòng nhìn ngàn khoảng trống giữa trái tim đau thương vẫn chưa lấp đầy. Đến khi nao người mang về.