Đời Nghệ Sỹ

Tác giả: LEG & Duy Nam

Ca sỹ thể hiện: Duy Nam; LEG

1. Làm nghệ sĩ mấy năm. Cát xê chỉ được có mấy trăm. Thầy mẹ có xuống thăm. Đóng cho con tiền nhà một năm. Dù một tối mấy vai. Cũng chỉ được bồi dưỡng gấp hai. Chẳng cần biết đúng sai. Chúng ta biết ăn gì ngày.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Duy Nam