Everybody Has A Choice

Tác giả: Ha Okio

Ca sỹ thể hiện: Ha Okio

Đừng lo lắng, đêm qua đi ngày lại nắng. Nhưng không nên chờ may mắn sẽ hiện ra. Giống như người ta vẫn mơ. Phải cố gắng, đi trên con đường chiến thắng. Qua chông gai mình sẽ lớn lên từng ngày. Và sẽ dang rộng cánh bay. Vì.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ha Okio