Khóc Mẹ

Tác giả: Hà Sơn, & Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ca sỹ thể hiện: Quỳnh Trang; Ngọc Huyền

Không còn mẹ ở trên đời. Tủi thân con khóc một mình mồ côi. Không còn bóng mẹ vào ra. Nhà trên bếp dưới vườn sau cũng buồn. Vắng mẹ buồn héo hon ô trầu. Ngày nào mẹ vẫn hay ngồi nơi đây. Ngoái trầu mẹ hỏi đâu thằng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hà Sơn,