Diệu Ca

Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Trinh

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Lan

1. Trời mùa đông rét buốt qua rồi. Này lại đây người yêu của tôi. Đông đã hết hoa xuân ngập trời. Mùa về cho tình yêu lên ngôi. Này về nghe khúc hát chim trời. Này lại nghe người yêu của tôi. Xin cất tiếng để nghe dịu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lm. Nguyễn Văn Trinh