Ngày Mai Hôm Nay Đã Tới

Tác giả: Anh Châu & Huy Tài

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Lan; Sơn Ca; Bùi Thiện

Đường xa vẫn đưa nhau về tới. Nói năng gì cho cạn được hết lời. Tình yêu rối ren nhiều trăm mối. Trót yêu rồi ta ngại gì tiếng cười. Đường trăng hôm xưa mình quen lối. Đón nhau về, hẹn thề nên lứa đôi. Đường xưa hôm nay.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Huy Tài