Giữ Mãi Tình Yêu (Tân Cổ)

Tác giả: Song Kiều

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Huyền; Kim Tử Long

Qua bao ngày dạng dày phong sương. Bước gian truân nơi xứ xa quê người. Lòng vẫn vẹn lòng trọn đời thuỷ chung. Gìn giữ tiếng ca, tiếng quê hương, tiếng mẹ. Kho tàn Việt Nam, nét cổ truyền của nước ta. Đêm đêm sân khấu cải.