Đã Xa

Tác giả: Cao Mỹ Kim

Ca sỹ thể hiện: Cao Mỹ Kim

Có những buồn đau tôi dường như mất hi vọng. Và có những khi lặng thin tôi chẳng biết nói sao nên lời. Ngày nắng ngày gió rồi sẽ trôi về đâu. Tình đã chợt đến rồi cũng sẽ cầm tay yêu làm gì. Để nhớ mong để ngóng trông rồi xa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Cao Mỹ Kim