Liên Khúc: Tình Đời; Phận Tơ Tằm

Tác giả: Vũ Chương & Minh Kỳ & Hồ TâmTịnh

Ca sỹ thể hiện: Gia Huy; Phương Thanh

Khi biết em mang kiếp cầm ca. Đêm đêm phòng trà. Dâng tiếng hát cho người người. Bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi. Còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi. Xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồ TâmTịnh