Khi Chúng Mình Yêu Nhau

Tác giả: Nguyễn Tất Vinh

Ca sỹ thể hiện: Thanh Tuyền; Hương Lan

Thôi đã xa nhau rồi kể từ đêm nay. Từ con đường cỏ lá me rơi. Qua dòng sông rất đẹp. Đưa tiễn em qua cầu. Cầu sang sông bao nhiêu. Nhịp em sầu bao nhiêu. Thôi nhé hai chúng mình giã từ đêm nay. Từ nay tình nghĩa có thế.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Tất Vinh