Hồn Chữ Việt

Tác giả: Đăng Nguyên GoBi

Ca sỹ thể hiện: GoBi Vũ

Ngọn bút lông. Khêu rạng ngàn năm hồn thiêng con chữ việt. Nghiên mực đầy khơi nguồn muôn thuở. Khí phách giống lạc hồng. Thần thoát toả trong từng nét bút. Ý vút cao vi diệu vô cùng. Trí tinh tường sáng bừng trang.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đăng Nguyên GoBi