If U Have A Dream

Tác giả: Kai Đinh & TINLE

Ca sỹ thể hiện: Min; Kai Đinh; RTee; TINLE

Có những ngày thật tệ như mưa cơn đầu mùa. Tự do là thứ duy nhất ai cũng tranh nhau mua;. Nằm khép mình như con sâu đợi ngày thay kén. Chỉ mong thời gian sẽ qua mau để cơn may đến. Xóa bỏ những ưu phiền sau bao ủ rũ. Cất.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ TINLE