Vang Câu Yêu Đời

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: D. Dũng]

Ca sỹ thể hiện: Bonneur Trinh; Trần Ngọc; Như Mai; Huỳnh Thi

Này anh vang khúc ca yêu đời. Này em hát lên cho sầu vơi. Vì Chúa đã mến thương con người. Nên Chúa sinh ra đời. Giữa mùa đông tuyết rơi. Này anh xin mở đôi môi cười. Này em hát lên cho đời tươi. Vì Chúa đấng Chí Cao trên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ D. Dũng