Chuyện Tình Yêu Trong Tranh

Tác giả: Minh Dương

Ca sỹ thể hiện: Dương 565

Từng đêm nhìn sao trời lòng anh thầm mong đợi. Tình yêu đẹp tươi dưới ánh sao muôn mầu. Người đến chiều thu nhẹ từng chiếc lá rơi rơi. Làm anh như thẫn thờ ngồi tìm hình bóng em. Ngày ngày tháng tháng trôi qua em vẩn tỏa.