Tình Đời Thay Đổi

Tác giả: Diên Anh

Ca sỹ thể hiện: Như Quỳnh

Ngày xưa yêu em anh thường nói là tình yêu thứ nhất. Ngày xưa yêu em anh thường nói là tình yêu ban đầu. Gặp anh lên ngôi, ngôi báu tôn thờ. Ngôi báu tôn thờ, niềm tin vô bờ. Tình mong duyên chờ, mình dệt bao ước mơ. Ngày.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Diên Anh