Nỗi Lòng Viễn Xứ

Tác giả: Nguyễn Mưu Trí

Ca sỹ thể hiện: Lưu Chí Vỹ

Chiều dần buông, mây tím khuất xa chân trời. Người tha hương viễn du bên đời. Lòng nao nao nhớ thương quê nhà. Khói lam chiều khắc khoải lòng đau. Dòng đời trôi, trôi mãi cánh chim phương trời. Vầng trăng khuya chết.