Tiếng Hát Sông Lam

Tác giả: Đinh Quang Hợp

Ca sỹ thể hiện: Phạm Phương Thảo; NSUT Anh Phương

Ơ... hò… Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục. Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh. Thuyền em lên thác xuống ớ... ghềnh. Nước non là nghĩa là tình ai ơi. 1. Hò ơi dô khoan như sóng trào dâng. Nghệ An đứng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đinh Quang Hợp