Hâm Nóng

Tác giả: BigDaddy & Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà & Bình Gold

Ca sỹ thể hiện: Emily; 1989s Entertainment

Thích ăn món gì đây. Thích ăn món gì đây. Thích ăn món gì đây. Hay anh muốn ra ngoài ăn. Hôm khác đi được không? Tối nay hãy ở đây. Uống nhẹ thôi đừng say. Chứ không quá lửa ngay. Anh yêu thích ăn gì đây. Món Việt hay.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Bình Gold