Phút Nhói Lòng

Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986

Chút nỗi niềm xin tạm gửi vào thơ. Dù cuộc sống luôn hững hờ nghiệt ngã. Vẫn cố gắng chịu muôn trùng vất vả. Trước dòng đời hối hả lắm tranh đua. Biết phận ta cũng giống tựa trò đùa. Nào than vãn dẫu nắng mưa tan.

8 Pages<12345678