It's Gonna Be Me

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

You might've been hurt babe. That ain't no lie. You've seen them all come and go oh. I remember you told me. That it made you believe in. No man no cry. Maybe that's why. Every little thing I do. Never seems enough.

My Oasis

Tác giả: Sam Smith & Jimmy Napes

Ca sỹ thể hiện: Sam Smith & Burna Boy

Keep thinkin' that I'm seein' water. You're playing tricks on me in the sun. See your shadow in the courtyard. Stays until the day is done. The desert don't end, the rain don't fall. And I can't pretend I don't want you.

Ngàn Lời Muốn Nói

Tác giả: Overstar

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hồng Thuận

Cho một người. Vẫn từng đêm nhớ mong anh. Vẫn từng đêm khóc vì anh. Vẫn từng đêm cô đơn đợi chờ anh. Từng ngày dài. Từng ngày qua đôi ta không gặp được nhau. Mỗi ngày xa là một ngày nhớ nhau. Mỗi ngày vắng là mỗi.

One In A Million

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Hilary Duff

(One in a, one in a, one in a). (One in a, one in a, one in a). (One in a, one in a, one in a). (One in a, one in a, one in a). You say don't worry about me babe. Promise this is just a phase (so what?). Should I stand.

Positions

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Ariana Grande

Heaven sent you to me. I'm just hopin’ I don't repeat history. Boy, I'm tryna meet your mama on a Sunday. And make a lotta love on a Monday (Ah, ah). Never need no (No), no one else, babe. ’Cause.

Say I Love You

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Rhymastic

See I’m just another average guy. Looking for my perfect girl. Still on my way and finding. When you dragged me right into your world. I was way too blind. That hide all my feeling for love. But now I finally realize. Having.

Take It On The Run

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Heard it from a friend who. Heard it from a friend who. Heard it from another. You've been messin' around. They say you got a boyfriend. You're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me.

That's When I'll Stop Loving You

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: 'N SYNC

When winter comes in summer. When theres no more forever. Yeah, that's when I'll stop loving you. That's when I'll stop loving you. I'm sure you've heard these words before. And I know it's hard for you to trust them once.

Tôi Đã Quên Thật Rồi

Tác giả: Nguyễn Phúc Thiện & Lou Hoàng

Ca sỹ thể hiện: Isaac

1. Tôi đã quen sáng đêm một mình. Tôi đã quen thấy trên màn hình. Điện thoại vẫn cứ báo vang tin nhắn chờ. Anh gì ơi giờ khuya thế này. Anh gì ơi tại sao lúc này. Anh chưa có ai cùng nắm tay? Giết thời gian lướt trên điện.

Vô Hình Trong Tim Em

Tác giả: Mr. Siro

Ca sỹ thể hiện: Mr. Siro

Chắc em chưa một lần. Nghĩ về người bên cạnh. Em bấy lâu nay. Từ khi em chia tay. Biết em vẫn còn buồn. Sau cuộc tình sâu đậm. Mặc cho em luôn vô tâm. Anh vẫn đợi. Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh. Nhưng em đâu biết anh.

50 Pages<12345678910>»