Cô Gái Vót Chông

Tác giả: Hoàng Hiệp

Ca sỹ thể hiện: Lan Anh; Lê Dung; Thu Giang; Anh Thơ; Âu Bảo Ngân

Như bao cô gái ở trên non, cô gái sông ba đầu búi tóc thon. Tay vót chông miệng hát không nghỉ. Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở tây nguyên. Ai nhanh tay vót bằng tay em? Chim hót không hay bằng tiếng hát.