Can't Help Falling With You

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Darren Hayes; Nguyễn Hương Giang; A Teen; Hòa Tấu; Harry Connick Jr; UB40

Wise men say only fools rush in. But I can't help falling in love with you. Shall I stay. Would it be a sin if I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea. Darling so it goes. Somethings.

Can't Help Falling In Love

Tác giả: George Weiss & Hugo Peretti & Luigi Creatore

Ca sỹ thể hiện: Hứa Như Ý

Wise men say only fools rush in. But I can't help falling in love with you. Shall I say would it be a sin. (Be a sin). If I can't help falling in love with you. Like a river flows (Oooh). To the sea (Oooh). So it goes. Some.

Si Mê Tình Em

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Lê Toàn]

Vì yếu mền mà anh đã yêu em. Dù người xưa nói cuồng điên mới si mê tình. Tội lỗi gì khi anh đến với em. Vì yêu em mãi dù cho bao trái ngang trong lòng. Dòng sông kia cứ trôi. Về đại dương chứa chan. Người yêu em có hay. Cơ.

I Can't Help Falling In Love

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Yao Si Ting; Cameo; Jessica Jay; Camilla Kerslake; Kenny Rogers; Đỗ Đức Vỹ; A-Teens; Hứa Như Ý

Wise men say only fools rush in. But I cant help falling in love with you. Shall I stay. Would it be a sin. If I cant help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea. Darling so it goes. Some things are.