Ngại Ngùng (Tân Cổ)

Tác giả: Quốc Dũng & Viễn Hùng

Ca sỹ thể hiện: Vương Linh & Thanh Kim Huệ; Ngọc Huyền & Kim Tử Long; Minh Vương & Hương Lan

Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ, lần lửa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười, mắt liếc chua ngoa. Ta về bên ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu.

Ngại Ngùng

Tác giả: Nhạc Quốc Dũng, thơ Xuân Kỳ

Ca sỹ thể hiện: Bảo Yến; Phương Thanh; Đình Văn; Trọng Phúc; Hương Lan & Chế Linh; Hoài Lâm; Lê Thu Uyên; Hà Thế Dũng; Phương Anh; Lương Gia Huy; Hoài Nam; Quang Hào; Phương Hồng Quế; Hà Nguyên; Quang Linh; Quang Lê; Tường Nguyên; Ngọc Sơn; Chế Thanh; Yến Khoa; Quang Linh; Như Quỳnh; Ngô Quốc Linh; Hương Lan; Randy Trần

Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ, lần lựa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa. Ta về nơi ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày. Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường.