Jesus Lord Pt 2

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Kanye West & Jay Electronica & The Lox

Tell me if you know someone that needs (Jesus Lord). Now, we've been through a lot of things. Tell me if you know someone that needs (Jesus Lord). We done seen a lot of things. Tell me if you know.

Vì Yêu Con Ngài Đến

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly

1. Tình yêu Thiên Chúa cho nhân thế đang trong lạc lầm. Lòng Chúa quá thương con người, chính tôi, chính anh. Ngài đã giáng thế nơi chuồng chiên, Ngài sinh ra trong đêm lạnh giá. Chẳng tiếc ngai vàng cao sang, Chúa đã.

Jêsus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Tác giả: Chưa Biết

1. Jêsus là tiếng nói trong tâm hồn tôi. Người là nguồn ánh sáng soi trên lối đi. Người là nguồn cứu giúp khi tôi lỗi lầm. Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương. 2. Jêsus là tiếng hát trong tâm hồn tôi. Jêsus từ quá.

Jesus Born On This Day

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Mariah Carey

Today a child is born on earth. (Today a child is born on earth). Today the glory of God shines everywhere. For all the world. Oh, Jesus born on this day. He is our light and salvation. Oh, Jesus born on this day. He is.

Right Here Right Now

Tác giả: ones Jesus

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

A woman on the radio talks about revolution. When it's already passed her by. Bob Dylan denied this to sing about you know it feels good to be alive. I was alive and. I waited waited. I was alive and. I waited for this.

Bow Down Mister

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Jesus Loves You

FROM BOMBAY TO BANGALORE. ALL THE HINDUS KNOW THE SCORE. IF YOU WANNA LIVE SOME MORE. HARE HARE HARE. IF YOU DO NOT TAKE THE VOW. YOU CAN EAT THE SACRED COW. YOU'LL GET KARMA ANYHOW. HARE HARE HARE. BOW DOWN MISTER.

Con Xin Jesus

Tác giả: Bun

Ca sỹ thể hiện: Bun

Xin Giêsu hãy thương con. Bao nhiêu điều tội lỗi của con. Xin Giêsu hãy ở bên con. Con xin Ngài mãi mãi bên con suốt đời. Dù gặp bao nhiêu khó khăn. Ngài luôn mãi bên con và sẽ không xa rời. Dù rằng con gây ra lối.

I Don't Know How To Love Him

Tác giả: James Last

Ca sỹ thể hiện: James Last; Jesus Christ Superstar

I don't know how to love him what to do how to love him. I've been changed yes really changed. In these past few days when I've seen myself. I seem like someone else. I don't know how to take this. I don't see why he.

I Got So High That I Saw Jesus

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Noah Cyrus

I got so high that I saw Jesus. He said, "It's all gonna' be okay. You just need me in your heart". Tennessee whiskey and love. I got so high that I saw Jesus. Yeah, they talk about the rivers running dry. How.

Jesus Đấng Phục Sinh

Tác giả: Samuel Pan

Ca sỹ thể hiện: Phạm Đình Thái Ngân & Trương Kiều Diễm

1. Bầu trời u ám, mây mờ giăng khắp mọi nơi. Người người xa lánh, nhìn Giê-xu trên thập giá. Ngài đã chết ôi trong đớn đau vô cùng. Từ hông Chúa, huyết đổ tuôn tràn. Giờ còn đâu nữa, hy vọng xưa khuất xa rồi. Từ mộ phần.

15 Pages12345678910>»