Jesus Born On This Day

Tác giả: Chưa Biết
Today a child is born on earth
(Today a child is born on earth)
Today the glory of God shines everywhere
For all the world

Oh, Jesus born on this day
He is our light and salvation
Oh, Jesus born on this day
He is the King of all nations

Behold the Lamb of God has come
(Behold the Lamb of God has come)
Behold the Savior is born
Sing of His love to everyone

Oh, Jesus born on this day
Heavenly child in a manger
Oh, Jesus born on this day
He is our Lord and our Savior

Today our hearts rejoice in Him
(Today our hearts rejoice in Him)
Today the light of His birth
Fills us with hope and brings peace on earth

Oh, Jesus born on this day
He is our light and salvation
Oh, Jesus born on this day
He is the King of all nations

Today a child is born on earth
(Today a child is born on earth)
He is light, He is love, He is grace
Born on Christmas Day

He is light, He is love, He is grace born on Christmas day
He is light, He is love, He is grace born on Christmas day
He is light, He is love, He is grace born on Christmas day
He is light, He is love, He is grace born on Christmas day
He is light, He is love, He is grace born on Christmas day
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 14 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4