Kiếp Đỏ Đen

Tác giả: Duy Mạnh

Ca sỹ thể hiện: Duy Mạnh; Trường Vũ; Lý Hùng; Xuân Thọ; LạcQuan

Giờ ta chẳng còn chi. Mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phủ phàng. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại vẹn không. Đời phiêu lưu là thế. Không biết đến ngày mai. Nên giờ đây mới.