Mưa Đã Tạnh

Tác giả: Khánh Đơn

Ca sỹ thể hiện: Nhật Tinh Anh

Ta đã xa nhau một thời gian, mình chia tay đến nay cũng đã lâu. Anh giờ đang ở nơi đâu, chắc anh đang bình yên và hạnh phúc. Em bước qua đọan đường xưa, và nơi đây đã đôi lần đổ mưa. Trong lòng anh giờ quên chưa,

Mưa Đã Tạnh

Tác giả: Chưa Biết

Ta đã xa nhau một thời gian. Mình chia tay đến nay cũng đã lâu. Anh giờ đang ở nơi đâu. Chắc anh đang bình yên và hạnh phúc. Em bước qua đoạn đường xưa. Và nơi đây đã đôi lần đổ mưa. Trong lòng anh giờ quên chưa.