Người Việt Nam

Tác giả: Trần Vũ Anh Bình

Ca sỹ thể hiện: Đan Trường; Quốc Đại

Yêu sao người Việt Nam, đẹp màu da pha mưa nắng. Lấp lánh trong màu mắt cháu con nòi giống máu tiên rồng. Thời cha ông sức gai chông, ngàn năm lưu dấu non sông. Đẹp mãi nhé những tâm hồn Việt Nam dấu yêu. Qua bao cuộc.