Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu

Tác giả: Thái Thịnh

Ca sỹ thể hiện: Bằng Kiều; Nguyên Khang; Phương Trang; Hoài Nam; Bằng Kiều; Lệ Quyên; Ryan; KDo (Test Mic KAM); Theunknown - XR Recording; Theunknown - TK Recording; Lady In Black (Live 1 man band X32-USB); Hoàng Nguyên; Ba Chéo Chiều NFL Quán Vắng Khách; Ân Thiên Vỹ; Quang Hà; Lệ Quyên; Vũ Hoàng; Hoài Phong; Quang Dũng; Khưu Huy Vũ; Quang Dũng

Hạnh phúc trong tầm với đã không tìm tới. Khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời. Giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ ôm ấp nhau hững hờ. Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô.

Recording quality image
Recording quality
Lượt nghe: 1344.
Người tạo: aznguy

Attitude

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Suede

1. Sat on the metro with love on her mind. Intimate details of every kind. Opening doorways to secret rooms. Her emptiness calling to you. She give a little bit of attitude. Give a little bit of something.

A Little More You

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Before You Exit

I could use a little less rain on the weekends. (Oh woah oh). I could use a little less drama from my friends. (Oh woah oh). I could use a little less spam in my e-mail. (Oh woah oh). And a little less talking, a little less.

Bootie Call

Tác giả: Nhạc Ngoại

Bring it on, bring it, bring it on now. Bring it on, bring it, bring it on now. Bring it on, bring it, bring it on now. Bring it on, bring it, bring it on now. Bring it on, bring it, bring it on now. Bring it on, bring it,

Role Model

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Eminem

Mic check one two.. we recording? I'm cancerous, so when I diss you wouldn't wanna answer this. If you responded back with a battle rap you wrote for Canibus. I strangled you to death then I choked you again. Then break.

Shake It Off

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Mariah Carey

Oh oh, oh oh, oh oh. (Everybody just, everybody just pounce, pounce). Ah... (Check it out). Oh oh, oh oh, oh oh. (Everybody just, everybody just pounce, pounce). Ah... (I gotta shake it off). 'Cause the lovin'.

Shake It Off

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Mariah Carey

Oh oh, oh oh, oh oh. (Everybody just, everybody just pounce, pounce). Ah... (Check it out). Oh oh, oh oh, oh oh. (Everybody just, everybody just pounce, pounce). Ah... (I gotta shake it off). 'Cause the lovin'.

Prisoner 1 & 2

Tác giả: Wasalu Jaco

Ca sỹ thể hiện: Lupe Fiasco & Ayesha Jaco

Pre-paid collect call from [?], an inmate at [?] correctional center. This call is subject to recording and monitoring. To accept charges, press 1. To refuse charges, press 2. If you would like to permanently block.